browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Min andra modelljärnvägsbana

Min andra modeljärnvägsbana byggdes upp på en skiva i mitt sovrum. Året var ca 1960.
Jag hade då fått ytterligare ett SJ DA lok och två SJ personvagnar till, som trafikerade banan.

Min andra bana, byggdes upp ca 1960.

Min andra bana, byggdes upp ca 1960.

Allt var från Fleischmann.
Växlarna var elektriskt manövrerade.

Banan var en klassisk layout, s.k. inåtvänd åtta, och med två stickspår.

Landskapsbyggandet var mycket sporadiskt på denna tid. Ett stationshus och kanske något ytterligare hus. En enkel tunnel byggd av kartonger och omslagspapper. Så mycket mer blev det aldrig. Det intressanta för en 8-10 åring var att köra med tågen. Omgivningarna (landskapet) fick fantasin fylla i.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.