browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Plåtstins till min modelljärnväg – som fungerar

Jag hade funderingar en tid på att få till en s.k. plåtstins på min modelljärnväg, eller som den egentligen heter – påstigningssignal.

Dalslandsminne

Påstigningssignal vid Tisselskogs Hpl

Idén har sitt ursprung i några sommarminnen i ungdomsåren då jag semestrade med kompisar i Dalsland och bodde invid turistjärnvägen som går mellan Bengtsfors och Mellerud. Och vi såg den orange-gula turisträlsbussen passera flera gånger om dan.

Mellan Långed och Håverud passerar järnvägen Tisselskogs hållplats, vid Tisselskogs kyrka, där det fanns en plåtstins. Och en dag fick vi tillfälle att använda den då vi skulle vinka av en av kompisarna som skulle åka vidare med rälsbussen. Vi vred plåtstinsen mot den ankommande riktningen, och rälsbussen stannade snällt och plockade upp vår kompis och for sedan vidare. Lite nostalgiska minnen alltså.

Ny mindre hållplats

Det fanns en plats på min modelljärnväg där det skulle passa att ha en sådan mindre hållplats, och där en plåtstins skulle kunna sättas upp. Målet var ju att den skulle vara fullt fungerande också, dvs. att den kunde vridas åt ena eller andra hållet och då automatiskt påverka ett passerade tåg så att det stannar vid hållplatsen.

Plåtstins som fungerar

Eftersom jag styr tågtrafiken på banan med dator och programmet Train Controller (TC), så var det inga större problem att lägga in ett ytterligare tågstopp vid den tänkta nya hållplatsen. Utmaningen var att bygga en plåtstins som gick att vrida på, och någon form av detektering av hur den vrids – åt höger eller åt vänster. Den ska ju bara ange stopp för tåg som kommer från det håll den vrids åt.

Jag funderade på tre alternativ för detekteringen:

  1. Plåtstinsens vridning påverkar en potentiometer. Den är en ”mekanisk förlängning” av pot.-axeln. En elektronikkrets behövs då för att skilja olika motståndsvärden från potentiometern (t.ex. Schmit-trigger).
  2. En optisk lösning, med en IR-diod och två IR-detekteringsdioder. Plåtstinsen påverkar en ”skärm” som avskärmar endera av detektorerna.
  3. Micro-brytare, två stycken. Plåtstinsens vridning påverkar endera av micro-brytarna.
Plåtstinsens nedre delar

Plåtstinsens nedre delar

Jag insåg snart att 3:e alternativet skulle vara enklast att realisera.
Själva plåtstinsen gjorde jag av ett 2 mm mässingsrör och en 1 mm härdad järntråd som träs in i mässingsröret. Ett krux var att få till det lilla ”handtaget” på järntråden, som ”passagerare” ska använda för att vrida på plåtstinsen. Härdar tråd går inte att löda på, i alla fall inte med enkla medel. Min lösning blev istället att vika tråden dubbel i den övre delen, för att sedan vika ut ett ”handtag” ung. på mitten av höjden. För att kunna vika tråden så slipade jag ned tjockleken på tråden på den övre delen, så att den runda tråden blev ”halvrund”. Då gick det lätt att vika den dubbel, och den dubbelvikta delen blev inte nämnvärt tjockare än den ursprungliga tråden. (Att slipa ”lagom” mycket var inte helt lätt, men efter några försök blev det OK; varken för tjockt efter vikningen eller att tråden gick av vid vikningen). På den dubbelvikta övre delen trädde jag sedan på en bit mässingsrör som fick bli toppdelen av plåtstinsen, där själva signalskärmen ska sitta.

Micro-brytare monterade under plåtstinsens mast.

Micro-brytare monterade under plåtstinsens mast.

Jag monterade plåtstinsmasten på ett plastlock tillsammans med de två micro-brytarna på lockets undersida. En del injustering behövdes av micro-brytarnas ”armar” för att få virdningen av plåtstinsen att påverka brytarna lagom mycket, för både högervridning (ena brytaren) och vänstervridning (andra brytaren).

Det hela monterades sedan under den ”nya” hållplatsen, och plåtstinsmasten träddes upp genom ett hål i bordskivan. Överdelen med signaltavlan monterades ovanifrån.

Micro-brytarna anslöts till två ingångar på en återmatningsmodul, LR101, ansluten till DCC-centralen (LVZ100) . Sen återstod att konfigurera spår-blocket med hållplatsen i Train Controller (TC) och lägga till en stopp-punkt i vardera körriktningen (Brake-marker och Stop-marker) och som bara är aktiva om den ena eller den andra micro-brytaren är i ”till-läge”.

Efter intrimning av broms- och stoppsträckor var det sedan dags för provkörning.