browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Utbyggnad på ny plats

Flytt

Efter en flytt till Västerås, 1985, och ett nytt hus fick modelljärnvägen ta plats i ett förråd. Modelljärnvägen flyttades i sin helhet, uppmonterad på sin skiva, och alla lösa delar som lok, vagnar och hus omsorgsfullt nedpackade. Anläggningen monterades upp i förrådet i oförändrat skick och togs i bruk. Nu behövde den inte längre vara uppfällbar utan fick stå uppställd mer permanent.

Utbyggnad

På sin nya plats i förrådet fanns lite mer utrymme än tidigare, så planerna på en liten tillbyggnad började snart gro.

Huvudstationen

Huvudstationen

Utbyggnad baserad på första spårplanen.

Utbyggnad baserad på första spårplanen.

Det blev så småningom en tillbyggnad i vinkel, och den ursprungliga spårplanen behölls till störta delen. Den yttre banan förlängdes och gick ut på tillbyggnaden. Det blev också två vändslingor i den nya spårplanen, och det fick också plats några uppställningsspår och en vändskiva för lokuppställning.

Järnvägen utbyggd

Järnvägen utbyggd

Uppställningsspår och vändskiva

Uppställningsspår och vändskiva


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.