browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ny teknik – Digital Command Control (DCC)

Teknikskifte – digitaldrift

År 2003 bestämde jag mig för att plocka ned den dåvarande anläggningen, och bygga upp en ny. Den förra anläggningen var byggd med  Fleischann delar, spår och lok och vagnar, och kördes med analog likströmsdrift.

Denna gång ville jag prova på den digitala tekniken, som jag läst mycket om under många år tidigare.
Rutger Fribergs många artiklar och böcker om digitala modelljärnvägsprojekt hade jag läst med stort intresse.
Nu hade tekniken också blivit så pass mogen. Standardiseringar av digitala system hade kommit. Prisläget på elektroniken och styrsystemen hade blivit överkomliga.

Digital startsats

Jag började mitt ”teknikskifte” med att köpa en digital startsats från Roco, med X2000 tågsetet. Där ingick då ett enkelt digitalt styrsystem, Lokmaus2, med handreglage och förstärkare.
Efter att ha bekantat mig med det tågsetet på den medföljande rälsovalen, så började jag bygga upp den nya anläggningen med den Fleischmann-räls jag redan hade. Jag kompletterade en del med Peco-flexräls också.

Lok och vagnar var hittills mest tyska modeller – från tyska Fleischmann förstås. Men nu var ambitionen att bygga svenskt! Det tyska skulle fasas ut och svenska modeller av lok och vagnar skulle köpas in.
Jag fick tag i några SJ Da lok från Fleischman, och ett RC-lok hade jag sedan tidigare. Men de var naturligtvis alla för analog 2-rälsdrift. Det enda digitala lok/tågsätt jag hade var X2000.

Konvertering av analoga lok till digitaldrift

Ett projekt blev då att bygga om Fleischmann loken till digital drift, och installera dekodrar i dem. Da-loken visade sig vara lite komplicerade att konvertera pga att de är gamla konstruktioner som inte hade någon som helst förberedelse för digital drift eller dekodrar. RC-loket var enklare. Grundkonstruktionen på DA-loken är ett gjutjärns-chassi, och ena hjulsidan är direkt jordad i chassit. Sen är motorns ena kolborst jordat, via motorskölden (metall) till chassit. Den andra hjulsidan har strömupptagningsbleck och är anslutet via kopplingstrådar till motorns andra kolborst. Ska man installera en dekoder måste först motorns båda anslutningar vara elektriskt separerade från hjulens strömupptagning.

Provkörning av nya banan, nu med digitaldrift.

Provkörning av nya banan, nu med digitaldrift.

När den nya anläggning började ta form och de flesta rälssträckningar var lagda kunde jag köra med mina digitaliserade Fleischmann-lok och med X2000 tågsättet. Jag använde då till en början det Lokmaus2 system som följde med startsatsen. Men ganska snart övervägde jag att byta upp mig till ett mer potent digitalsystem, eftersom jag ville ha möjlighet att köra flera tågsätt på anläggningen och jag antog att Roco:s system var i svagaste laget för det. Valet föll ganska enkelt på Lenz digitalsystem, LVZ 100 med handkontrollen LH90. Lenz och Roco:s system är kompatibla med varandra. Lokmaus2 handkontrollen går utmärkt att ansluta som extra kontroll till Lenz-systemt.

X2000 (Roco) på en provtur.

X2000 (Roco) på en provtur.

Datorstyrning

I och med digitaliseringen av min anläggning så öppnades också möjligheten att styra tågdriften från en dator. Det var något som jag gärna ville prova på. Efter en del undersökning av vad som behövdes i form av programvara och datoranslutningsenhet (interface), så föll så småningom valet på TrainController (från Freiwald Software). Som interface till datorn använder jag LI101F (Lenz), som är en anslutning mellan Digitalsystemet  LVZ100:s Xpressnet-buss och datorns RS232 ingång (COM-port). I dagsläget finns modernare interface som ansluter till datorns USB ingång istället, eller direkt till Ethernet.

Att kunna köra mina tåg med automatik hade länge varit en dröm, enda sedan ungdomsåren. Jag har tidigare gjort en del prov med att styra tågen via de reläfunktioner som Fleischmanns växlar har, tillsammans med ”kontakt-räls” där ett passerande lok kan lägga om en växel automatiskt. På så sätt kunde jag t.ex. låta två tåg styra varandra. När det ena tåget passerar en rälskontakt öppnas en växel för det andra tåget, som då startar. Det sättet att styra kan sedan kombineras på olika sätt så att tågen kör med lite enkel automatik. Men variationen i körningen blev mycket begränsad – oftast bara två tåg som gick varsitt varv runt banan, och sedan starta det andra.

Nu med datorteknikens hjälp blev ”drömmen” om automatisk körning helt plötsligt fullt inom räckhåll, och dessutom med mycket mer realistisk körning – mjuka starter, krypkörning, mjuk inbromsning etc., och många fler variationer av tågtrafiken, ja näst intill obegränsat.

TrainController

TrainController programmet, från Freiwald Software, är ett mycket ”kompetent” program med mycket funktioner, kanske väl mycket funktioner för en medelstor hobbyanläggning som min. Men den passar mig och min önskemål om styrning av mina tåg bra. Det är relativt lätt att komma igång med lite enklare styrning av t.ex. växlar och tågvägar. Vill man sedan att TrainConroller automatiskt ska styra tågen så behövs någon form av återmatning av tågens position till TrainController-programmet. Två huvudalternativ brukar användas;

  1. kontaktindikatorer, eller
  2. strömavkänning (occupancy detection).

Jag valde till en början det något billigare och enklare alternativet med kontakter, tungelement som aktiverades av magneter på lokens undersida. Senare har jag även kompletterat med strömavkänningstekniken också. Kontaktindikatorerna väljer jag att ansluta via Feedback module LR101 (Lenz) till LVZ100. En enklare occupany detector LB101 (Lenz), för två räls-block,  kan också anslutas via LR101, för strömavkänning. Men när jag ville ha strömavkänning på många fler block valde jag occupany detectors RS-8, från Littfiski DatenTeknik (LTD), som kan anslutas till åtta räls-block. (Finns som byggsats för den händige, till något lägre pris än den färdigbyggda).

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.