browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Trix SJ Ub med ljusväxling eller ”växlingsljus”

Modifiering SJ Ub-loket så att strålkastarljusens funktion kan programmeras med dekoderns CV-värden. Programmera dekodern så ljusen följer körriktningen. Eller att alla ljus tänds och släcks samtidigt via F0. Eller att ljusen styrs individuellt med F1, F2 och F3. (Eller annan personlig variant).
För en tid sedan införskaffade jag ett Trix SJ Ub lok, som jag är mycket nöjd med.
Den var ursprungligen i DC (analog) utförande, och när jag provade den så noterade jag att alla strålkastare lyste samtidigt, både fram och bak, inklusive det röda bakljuset. Efter att ha läst på i ämnet, förstår jag att det med viss avsikt är kopplat så. Det kallas för ”växlingsljus”, och används när Ub används för växlingstrafik.

Men jag var även intresserad att kunna få ljusväxling som följde körriktningen. Jag antog först att det möjligen var en begränsning som satt i den DC-analog anpassning som var monterad där digitaldekodern annars ska sitta. Och eftersom jag ändå skulle skaffa en DCC dekoder brydde jag mig inte om problemet just då.

När jag senare skaffat en passande DCC dekoder och monterat (21-polig ESU LokPilot) så såg jag att det fortfarande inte var någon ljusväxling som följde körriktningen. Efter en del experimenterande med olika inställningar i dekodern (CVs) kunde jag också konstatera att det inte gick att påverka det med någon av inställningarna i dekodern heller. Bara ljusstyrkan kan justeras. Det såg jag som en nackdel, för med de moderna dekodrar som finns idag med flera funktionsutgångar vore det en enkel sak att ”programmera” dem efter eget önskemål. Antingen med riktningsstyrd ljusväxling eller att styra varje strålkastare och bakljus individuellt med varsina funktionstangenter.

Efter viss forskning och disikering av lokets hittade jag till slut var jag behövde ändra för att separera strålkastarnas inkoppling, och få den ljusväxling jag önskade.
Dekoderns utgångar till främre och bakre strålkastarna är hopkopplade (se kopplings-skissen), både med en lödförbindelse vid anslutningen till ”dotter”-kortet, dels i kopparfolien på ”botten”-kortet.

koppling1

21 MTC Connector
Connection Pin Pin Connection
n.c. 1 22 right track
n.c. 2 21 left track
n.c. 3 20 GND
AUX4 4 19 right motor
n.c. 5 18 left motor
n.c. 6 17 n.c.
rearlight 7 16 common+
headlight 8 15 AUX1
n.c. 9 14 AUX2
n.c. 10 13 AUX3
index pin (11) 12 VCC
OBS!
Detta ingrepp kräver en ganska god erfarenhet av lödningsarbeten på elektronikprylar, och en bra lödkolv med fin spets. Dessutom en skarp liten kniv/skalpell, samt viss erfarenhet av att ändra/kapa foliemönster. Ett mätinstrument med ohm-mätning kommer också väl till pass. Tänk på att lokets underrede är av plast och absolut inte tål en het lödkolv, inte ens i närheten.
(Läs även min ”Disclaimer” i slutat av beskrivningen).

Demontering

Kåpa och motor demonterad. Dekodern borttagen.

Kåpa och motor demonterad. Dekodern borttagen.

Demontera kåpan enligt anvisningarna i beskrivningen som medföljer Ub-loket. Lossa två skruvar under förarhytten, och lyft av hytten, och därefter kåpan.

Lossa motorn, genom att försiktigt lossa två plastbyglar som håller motorn på plats. Håll reda på åt vilket håll motorn är monterad. Vänd den varken bakfram eller upp-och-ner.

Lossa dekodern från sin kontakt, och förvara den på säker plats (gärna anti-stat påse). Lossa kretskortet med två skruvar, i varsitt hörn.

”Botten”-kort med ”dotter”-kort o 21-MTC kontakt.

”Botten”-kort med ”dotter”-kort o 21-MTC kontakt.

Lossa de två trådarna från kretskortet, som leder matningsströmmen från hjulen. (Inte helt nödvändigt, men underlättar betydligt de nödvändiga lödarbetena på kretskortet).

Nu är kretskortet löst. På dess undersida skall ändringarna göras.

”Botten”-kortets undersida.

”Botten”-kortets undersida.

Den ursprungliga ledaren (svart) förbinder ”dotter”-kortets båda utgångar till framstrålkastarna och till bakstrålkastarna, [7] och [8]. Tyvärr räcker det inte att ta bort förbindelsen mellan lödpunkterna. Det undre kretskortet har också en förbindelse (i folien) mellan fram- och bakstrålkastarna (LEDs).

Två ändringar kan nu göras. Den första (A) syftar till att separera utgångarna till främre resp. bakre strålkastarna. koppling2Den andra (B) är en kompletterande ändring som kopplar bakljuset (rött) till utgången F1 (AUX1), och alltså kan styras individuellt, om man vill (konfigureras med CV i dekodern). Ändring B kan utelämnas, och då förblir bakljuset sammankopplat med främre strålkastarna.

Ändring A – Separera främre och bakre strålkastarna

Kapa kretskortsfolien som förbinder bakre och främre strålkastarna (se A2). Skär försiktigt så att andra ledningsmönster inte skadas. Löd loss den befintliga ledaren och löd den endast till en lödpunkt [8](svart ledare). Förbind den andra lödpunkten [7] till motståndet vid LED-anslutningen (ytmonterat 102 = 1kohm), (röd ledare) (se A1). Värm försiktigt, eftersom motståndet annars kan lossna i båda ändar. Men undvik kallödning. Kontrollmät att det inte längre är förbindelse mellan de två lödpunkterna.

B – Koppla bakljuset (röd) till utgång F1 (AUX1 [15])

Kapa kretskortsfolien (B), skär försiktigt så att andra ledningsmönster inte skadas. IMGP2635-lowAnslut en ny ledning enl. bilden (B), till lödpunkten för utgång F1 (AUX1 [15]). Kontrollmät att den kapade förbindelsen verkligen är bruten. Löd försiktigt så att inte pinnen i förarhytten lossar och blir sned. Men undvik kallödning.
Montering
Sätt ihop alla delarna igen på samma sätt som det demonterades.

Konfigurering av dekodern

När nu de tre olika ljusen har separerats, så kan man enkelt konfigurera deras funktion med CV-värden i dekodern. Man kan välja mellan att styra alla ljusen samtidigt med F0 utan påverkan från körriktningen (dvs den funktion som var innan ändringen), eller låta körriktningen styra ljusväxlingen, eller att styra resp. ljus med varsin funktion, F1, F2 och F3 t.ex.

Utgångarna kan mappas till olika funktioner, enl. tabellen nedan.
Vilka CV nummer som används för att styra mappningen kan skilja mellan olika dekoders, men principen är densamma. Nedan visas CV nummer för ESU LokPilot dekodern.

(Enl. NMRA – DCC:s rekommendationer kan CV-33 till CV-37 användas till dessa.
Se http://www.nmra.com/standards/DCC/standards_rps/DCCStds.html – RP-9.2.2)

Func. Description CV #
LokPilot
NMRA
CV #
(RP-9.2.2)
Head-light Rear-light AUX1
Value     1 2 4
F0 Light forward 141 33 1
F0 Light backward 144 34 2
F1 F1 forward 147 35 4
F1 F1 backward 150 35 4
F2 F2 forward 153 36
F2 F2 backward 156 36
F3 F3 forward 159 37
F3 F3 backward 162 37

Tabellen visar ”fabriksinställningarna” för funktionsmappningarna.

Och till sist – av nödvändighet…
Ansvarsfriskrivning – Disclaimer:
Jag tar inget ansvar för eventuella följder, såsom elektriska eller mekaniska skador, på lok som modifieras efter denna beskrivning. Jag garanterar inte att beskrivningen är helt felfri, och tar inget ansvar för eventuella otydligheter eller misstolkningar av texter eller bilder, även om jag har ansträngt mig med att vara så tydlig och korrekt som möjligt.
Eventuella kvarvarande garantier gäller inte efter en sådan modifiering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.