browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Broåker – Hörneberg

Broåker – Hörneberg

Broåker – Hörneberg är resultatet av mitt senaste bygge, som började 2003 i och med bytet till digitalteknik på anläggningen .
Broåker och Hörneberg är de två stationerna på anläggningen. Banan är i huvudsak en rundbana, som går från Broåker till Hörneberg och tillbaka. Men den har även två vändslingor. Det erbjuder flera olika tågvägar där tågen kan köra mellan stationerna först åt ena hållet runt banan sedan, via en vändslinga, komma tillbaka och köra runt banan åt andra hållet.
Stationerna ligger på varsin höjdnivå, vilket innebär att tågen går i svaga backar uppför resp. nedför.
En av vändslingorna går på en tredje lägre höjdnivå, och går bitvis under de två övre nivåerna.

Underåsen

Vid ett senare tillfälle byggde jag även till en fjärde undernivå, som är ett tågmagasin. Den fick heta ”Underåsen”. Det var ett sätt att kunna ha fler tågsätt uppställda och färdiga för trafik. Där kan totalt fem tågsätt stå uppställda.

Broåker - Hörneberg spårplan. Blått: Grundnivån, med Broåkers station. Brunt: Nivå 1 (över), med Hörnebergs station. Grönt: Undernivå1.

Broåker – Hörneberg spårplan.
Blått: Grundnivån, med Broåkers station.
Brunt: Nivå 1 (över), med Hörnebergs station.
Grönt: Undernivå1.

Broåker station har fem spår, och Hörneberg station har tre spår. Från början la jag bara två spår på den stationen, men jag upptäckte ganska snart att det blev en flaskhals. Det var svårt att planera trafiken genom den stationen med bara två spår. Så jag fick ändra om och fick lägga in tre spår.
I Broåker finns också en godsstation med tre stickspår.

Broåkers station med fem spår.

Broåkers station med fem spår.

En Y6 rälsbuss har stannat till vid den gamla vattenkvarnen vid forsen.

En Y6 rälsbuss har stannat till vid den gamla vattenkvarnen vid forsen.

Ett liten gård med djur

Ett liten gård med djur

Invid Broåkers station ligger närmsta affärerna.

Invid Broåkers station ligger de närmaste affärerna.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.