browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Projekt

Under åren av byggen på min modelljärnväg så har det tillkommit ett och annat litet ”projekt” för att åstadkomma någon ny funktion. Projekten har även blivit mer och mer avancerade, och det i takt med att elektroniken blivit mer och mer avancerad. Speciellt på senare år då även datortekniken bilvit så miniatyriserad och billig att bygga med och använda.

De senaste projekten har också utgjort olika steg, eller delar, som till slut resulterat i en fullt fungerande järnvägsövergång med både fungerande bommar, ljussignaler och ljudsignal.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.