browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Fleischman SJ DA ombyggd för digitaldrift

 Digitalisera

Ett lite invecklat projekt var att digitalisera mitt SJ-Da lok från Fleischmann.  Det var komplicerat pga att de är gamla konstruktioner som inte hade någon som helst förberedelse för digital drift eller dekodrar. Grundkonstruktionen på dessa lok är ett gjutjärns-chassi, och ena hjulsidan är direkt jordad i chassit. Sen är motorns ena kolborst jordat, via motorskölden (metall) till chassit. Den andra hjulsidan har strömupptagningsbleck och är anslutet via kopplingstrådar till motorns andra kolborst.

Konverteringen börjar. Isolerad motorsköld och digitaldekoder.

Konverteringen börjar. Isolerad motorsköld och digitaldekoder.

Två huvudproblem måste lösas:
1. Båda kolborsten på motorskölden måste vara isolerade från chassit.
Ursprungligen är bara den ena kolborsten isolerad.

2. Alla strålkastarlampor måste vara isolerade från chassit. Skall ha separat matning och nolla från dekodern.

 

Första ansatsen var att byta den befintliga motorskölden (i metall) mot en isolerad motorsköld. (Isolerade motorsköldar hittatde jag på PERVALDs webbshop).

IMGP0582

Motorn före konvertering. Vänster kolborst-hållare är jordad i motorskölden.

Det visade sig att den isolerade motorskölden inte hade riktigt samma fästhål som på motorn i Da-loket. (Motorn i Da-loket är också lite grann vriden, så att toppfästet för skölden kommer något lägre för att rymmas under kåpan). Jag gav mig istället i kast med att konvertera den befintliga motorskölden, genom att isolera den andra kolborst-hållaren också. Jag började med att ta bort kolborsthållaren genom att ”fila” bort dess infästning med ett borr från sköldens baksida (5-6mm borr). Sen borrade jag upp hållet i skölden något med ett borr, och monterade tillbaka hållaren igen med superlim (superlim är också isolerande). Jag var noggrann med att kontrollmäta resistansen mellan hållare och chassi flera gånger, för att se att det var oändlig resistans (ingen kontakt).

IMGP0585

Motorskölden med kolborst-hållaren urplockad

 

IMGP0583Även lamporna fram och bak behöver isoleras. De är jordade i chassit också, och det kan de inte få vara. Jag lyckades plocka ur och isolera de befintliga lamporna, samt löda på nya kopplingstrådar, så att de kan matas direkt från dekodern. Ett kanske enklare alternativ hade varit att ersätta lamporna med nya miniatyrlampor med trådanslutningar.

IMGP0584

De isolerade lamporna är monterade igen. Fästbläcket ovanför lamporna är också isolerat med lite eltejp.

Sen kopplas dekoderns alla anslutningar in, enl. beskrivningen för dekodern. Dekodern har relativt gott om plats i DA-loket. Jag monterade den där den tidigare likriktaren för strålkastarlamporna satt.

IMGP0586

Sen är det bara testköra, men först kontrollmäta alla lampanslutningar och motoranslutningarna så att de verkligen är isolerade från chassit.

 

 

 


2 Responses to Fleischman SJ DA ombyggd för digitaldrift

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.