browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Enkel styrning av tågsignal

Tågsignaler är alltid ett trevligt inslag på tåganläggningen. På min tidiga analoga anläggning hade jag till en början några tågsignaler som styrdes via Fleischmann-växlarnas inbyggda reläfunktion. När växeln låg ”i rätt läge” visades grön signal, och ”i fel läge” visades röd signal. Blockavsnittet framför signalen styrdes ju också av samma reläfunktion så tåget stannade framför den röda signalen.

Men nackdelen med denna styrning av signalen var att den visade grönt även när ett tåg passerade i motsatt körriktning, dvs ”bakifrån” sett från signalen. Det såg konstigt ut. En signal ska ju visa rött när ett tåg kommer från motsatta hållet.

Enkel styrning av signal

Enkel styrning av signal. Anslutning J1 ansluts till rälsen.

Jag hittade då på en enkel lösning för det, med lite enkel elektronik. Eftersom jag körde med analog likström, kunde jag utnyttja polariteten i rälsen. Signalen visar bara grönt om körriktningen, dvs polariteten, är i riktning ”mot” signalen och blockavsnittet framför växeln har spänning. Är körriktningen, och polariteten, omvänd, och tåget kör i motsatt riktning sett från signalen, så visas röd signal. På samma sätt visas röd signal om blockavsnittet är strömlöst, dvs tåget stoppar.

Signaler med LEDs

För att signalerna skulle passa min enkla styrning bytte jag samtidigt ut de gamla glödlamporna mot röd och grön LED. Det blev också en klar förbättring eftersom min erfarenhet av Fleischmanns glödlampor i signalerna var ganska dålig. Ljusstyrkan var väldigt varierande mellan olika lampor, och även den påmålade röda och gröna färgen var av olika och bristfällig kvalité. Så med LEDs istället blev både färg och ljusstyrka mycket bättre.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.