browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Åkes Hemsida

Med denna sida vill jag presentera något om mina olika fritidsintressen.

För närvarande har jag bara beskrivit min stora hobby, modelljärnvägen, som följt mig sedan barndomen och intensifierats på äldre dra.

Mer om andra intressen kan komma senare, vi får se.

Åke Bromö, Västerås
( ake.bromo (at) gmail.com )


2 Responses to Åkes Hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.