browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Programmering av Signaldekoder från ansluten dator, med DecoderPro från JMRI.

DecoderPro från JMRI

JMRI-projektet har flera intressanta programvaror för modelljärnvägen. DecoderProDecoderPro är en programvara för programmering av dekodrar, lokdekodrar och tillbehörsdekodrar, etc.
Med DecoderPro kan jag då programmera konfigureringsvärden (CV-värden) i min egen Signal Dekoder. På samma sätt kan jag programmera dekodern 10-40x då jag laddat den med min programversion samt anslutit mitt anpassningskort för Ack-puls. Förutsättningen är naturligtvis att Digitalsystemet (LVZ100 i mitt fall) har en anslutning till en dator, via ett dator interface.

Det enklaste sättet är att programmera via en av standardsidorna i DecoderPro med alla CV-värden, från CV1 och uppåt. Men DecoderPro erbjuder också ”anpassade” sidor, specifika för en viss dekoder typ. Man får naturligtvis räkna ut alla värden för hand för resp CV-värde, men det finns lösningar för det också …

Det är nämligen möjligt att lägga till egna beskrivningar för egna dekodrar, med egen sidlayout för DecoderPro och egna konfigureringsvärden (CV-värden). Alla beskrivningsfiler för detta är skrivna i XML-format. Det är det här som ger det ”riktiga lyftet” vad gäller konfigurering av Signaldekodern.

Konfigurering av egna Signal Dekodern

Med min Signal Dekoder, som innehåller stöd för programmeringskvittens (Ack-puls), så fungerade programmeringen via DecoderPro utan problem när den anslutits till ett ”programmeringsspår”. Även dekodern 10-40x fungerade lika bra, med mina anpassningar (enl. ovan).

Egna dekodersidor för DecoderPro

Efter att ha läst lite hjälptexter om hur man konfigurerar egna programmeringssidor och tittat på hur redan befintliga sidor var beskrivna, så provade jag att skapa mina egna beskrivningsfiler (i XML) för min Signaldekoder.
Se t.ex. DecoderPro User Guide – Creating A Custom Decoder File, samt följ de referenser till mer information som finns där.

Som alltid börjar man med ett litet exempel, lämpligen från en kopia av en existerande beskrivningsfil. På så sätt lär man sig hur det hänger ihop, var filer ska vara placerade, och hur CV-värden kan beskrivas, etc.

Egen tab för egna CV-värden; Decoder och Device Adresser

Egen tab för egna CV-värden; Decoder och Device Adresser

Jag skapade först sidan ”Signal Decoder Common” som kan användas för programmering av dekoderadressen och/eller device-adresser.  Med knappen ”Read full sheet” läser man upp dekoderns befintliga värden, som sedan presenteras på sidan.

Sidan räknar själv automatiskt ut relationen mellan dekoderadress (A) och de fem device-adresserna (D1-D5), enl. formeln:
D1 = A * 4 – 3   (Signal aspect A+B)
D2 = A * 4 – 2   (Signal aspect C+D)
D3 = A * 4 – 1   (Signal aspect E+F)
D4 = A * 4        (Signal aspect G+H)
D5 = A * 4 + 1  (Signal aspect I+J)

Man kan ändra vilket av fälten (värdena) man vill och de övriga fälten (värdena) uppdateras automatiskt till rätt värde enl. formlerna.

Ändrade värden skrivs till dekodern med knappen ”Write changes on sheet”.

 

 

 

Egen tab för egna CV-värden; Signalbilder

Egen tab för egna CV-värden; Signalbilder

Jag skapade sedan sidan ”Signal Output Map” som kan användas för att beskriva de olika signalbilderna. Sidan är uppbyggd på samma sätt som signalbilderna är beskrivna för dekodern 10-40x. (se beskrivningen 10-40xPrg).

Man kan börja med att läsa upp dekoderns befintliga konfiguration, med ”Read full sheet”. De lästa CV-värdena presenteras åskådligt i signalmappen.

Signalbilderna kan sedan enkelt ändras genom att klicka i de olika rutorna ([x] eller [ ]). De tillhörande CV-värdena räknas ut automatiskt och kommer att skrivas ner till dekodern vid nästa uppdatering; ”Write changes on sheet”/”Write full sheet”.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.