browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vägsignal för tåg

Vägsignal för tåg

Vid vägövergångar finns det en vägsignal för tågen. Den har en lampa som antingen lyser med vitt fast sken eller med rött fast sken.

Vägsignal1

För att åstadkomma en sådan signal använde jag  en liten RGB-LED. Genom att styra strömmen till de tre röd, grön resp. blå dioderna så kunde jag få antingen rött sken eller vitt sken.

Signaltavlan

Signaltavlan gjorde jag av ett plastfönster, genomskinligt (överblivet från en husbyggsats). Filade till en rund signaltavla som jag målade mattsvart, utom i cirkeln i centrum. RGB-LED:en limmade jag på baksidan av signaltavlan, som då lyser genom plastskivans centrum. Ett lämpligt rör kan användas till signalmast, eller som i mitt fall, en bit kabelisolering, gråmålad. Fyra lackade kopparledare löddes till LED:en och drogs genom masten.

Vägsignal2

Styrning

En generell koppling för att styra en RGB-LED och växla mellan två färger kan se ut så här. Med S1 styr man vilken färg som ska visas; S1 = VDD ger Färg1, S1 = 0 ger Färg2.

RGB-General

Beräkning av LED-ström för resp. färg
(inkl. diod-framspänningfall: 0,6V)
S1
Röd LED-ström
Grön LED-ström
Blå LED-ström
VDD (Färg1) (VDD-0,6V) / (R1+R2) (VDD-0,6V)/ (R3+R4) (VDD-0,6V)/ (R5+R6)
0 (Färg2) (VDD-1,2V)/ R1 (VDD-1,2V)/ R3 (VDD-1,2V)/ R5

Med  följande, något förenklade, kopplingen kan man styra växlingen mellan rött och vitt med signalen, S1 = +5V ger rött, S1 = 0V ger vitt. Röd-LED lyser med samma styrka i båda fallen. I rött sken blandade jag i någon procent av grön och blå för att få ett varmare rött sken. Vitt sken är en blandning av alla tre LED.

RGB-Example

 

Inkoppling till RGB-diod.

LED-ström för röd resp. vit färg
(inkl. diod-framspänningfall: 0,6V)
S1
Röd LED-ström
Grön LED-ström
Blå LED-ström
5V (Röd) (5-0,6)V / 1kΩ = 4,4 mA (5-0,6)V / 101kΩ = 0,044 mA (5-0,6)V / 106kΩ = 0,041 mA
0V (Vit) (5-0,6)V / 1kΩ = 4,4 mA (5-1,2)V/ 1,5kΩ = 2,5 mA (5-1,2)V/ 5,6kΩ = 0,68 mA

Ansluts till Signaldekodern

Vägsignalen anslöts sedan till Signaldekodern, och Signaldekodern konfigurerades för Vägsignalens två signalbilder, rött sken och vitt sken. Till det räcker det med en enda utgång på dekodern, som ansluts till S1 i kretsschemat.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.