browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Komplettering till 10-40x Signaldekoder för anslutning till programmeringsspår

10-40x Signaldekoder

När jag labbat med Signaldekodern 10-40x från ”Henrys Signalsida” har jag upplevt bristen att den saknar logik för kvittens (Ack-puls) vid programmering av konfigureringsvärden (CV-värden). Det är väldigt få extra komponenter som behövs för att få till det, plus några få programrader i programvaran. Det hade jag tagit med i min egen konstruktion av Signaldekoder.

Frågan var nu om det var rimligt enkelt att komplettera 10-40x dekodern med de extra komponenterna som behövdes plus att det fanns en ledig utgång från processorn för att aktivera denna Ack-puls. Eftersom jag redan hade porterat min egen programvara till 10-40x dekodern, så hade jag redan programvaran förberedd för att ge sådan kvittens.

Efter att ha studerat krets-layout:en på kretskortet såg jag att det fanns två extra stift på kretskortet, märkt MOT/DCC. Troligen tänkt som byglingstift för att välja mellan DCC-format eller Motorola-format för digitalsignalen (J-K). De byglingsstiften var redan anslutna till en I/O-pinne på processorn resp. till GND. Så stiften passade alldeles utmärkt för min anpassning. Jag byggde ett litet separat lab-kort med de extra komponenterna som behövdes, som sedan anslöts via en stiftkontakt till de två ”byglingsstiften”, och till digitalsignalen (J-K). På så sätt slapp jag löda och patcha någonting extra på 10-40x kretskortet. Det blev en så enkel och smidig anpassning.

Anpassningskort för Ack-puls till 10-40x dekodern.

Anpassningskort för Ack-puls till 10-40x dekodern. PBX – anlsuter till en portpinne (utgång) på PIC-porcessorn.

Ack-pulsen åstadkoms genom att belasta digitalsignalen (J-K) med 100 ohm, under några millisekunder.  På kretsschemat till min egen Signaldekoder lägger man 100-ohms lasten via en likriktarbrygga till J-K anslutningen. På så sätt belastas båda halv-perioderna av digitalsignalen. På mitt anpassningskort testade jag att använda bara en diod istället, dvs bara belasta ena halv-perioden med 100-ohms motståndet. Det räckte alldeles utmärkt för att Centralenheten skulle uppfatta Ack-plusen riktigt. Så mitt anpassningskort blev riktigt enkelt.

Extrakort för generering av Ack-puls.

Extrakort för generering av Ack-puls.

 

Signaldekoder 10-40x med Ack-pulsanpassning ansluten till programmeringspår

Signaldekoder 10-40x med Ack-pulsanpassning ansluten till programmeringspår

Eftersom hela anpassningen blev på ett separat kort, så räckte det med ett anpassningskort. Det ansluts enkelt till den Signaldekoder som för tillfället behöver programmera sina CV-värden.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.